Informacja o możliwości składania wniosków na zakup paliwa stałego bez limitu w ramach sprzedaży końcowej

22 05 2023 #Węgiel #Urząd

Informujemy, że w dniu 10.05.2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która umożliwia sprzedaż pozostałego niesprzedanego węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają węgla.

Nowelizacja zakłada, że gmina musi zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informację o sprzedaży końcowej, która będzie zawierać: termin składania wniosków, szacunkową ilość węgla przeznaczoną do tej sprzedaży wyrażoną w tonach, cen za tonę paliwa, która nie może przekraczać 2 tys. zł za 1 tonę. Informacja taka została zamieszczona w BIP Gminy Konopiska pod adresem
https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=240&x=72&y=12&n_id=2882

Nowela wydłuża sprzedaż węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023r.  Nadal podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym może dokonać zakupu paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż lub innego podmiotu, który przystąpił do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego (w przypadku gdy dana gmina nie przystąpiła do sprzedaży paliwa stałego) na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku mieszkańców gminy Konopiska podstawą zakupu paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej od gminy będzie złożony i pozytywnie zweryfikowany wniosek.  

Wydłużony został termin składania wniosku lub zaświadczenia do 30 czerwca 2023r. Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konopiska pozostawia się bez rozpoznania.  Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcie do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Przepisy przewidują też, że przy sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego tzn. maksymalnie do 3 ton.

Węgiel w ramach sprzedaży końcowej będzie sprzedawany luzem w cenie 1.900,00 zł za tonę opału w przypadku sortymentów średnich i grubych oraz 1.500,00 zł za tonę w przypadku sortymentu miałowego (odsiewka pochodząca z sortymentu kostka).

Miejsce odbioru opału na terenie gminy mieści się w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 3A - firma P.U.H. „KRZYŚ” S.C, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Wskazana kwota za tonę opału obejmuje wszystkie koszty związane z zakupem paliwa, jego transportem do gminy i transportem do gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać w kancelarii urzędu gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (Adres skrytki E-PUAP Urzędu Gminy - /09b06gcsrj/skrytka)

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 11.05.2023 do 30.06.2023 lub do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej na terenie gminy Konopiska.

O możliwości odbioru zamówionego paliwa stałego po zweryfikowaniu złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

Konopiska, dnia 10.05.2023  

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Wniosek zakup sprzedaż końcowa.pdf
ilość pobrań: 72
Wniosek zakup sprzedaż końcowa.pdf 101,55KB zobacz

do góry