• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Jakość Powietrza

Informacja
Informacja
25.03 2022

Informacja

Aktualne Informacje o jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10
Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10
25.03 2022

Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Konopiska, informuje, iż na terenie całego Województwa Śląskiego w tym na terenie powiatu Częstochowskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) - kolor czerwony ze względu na pył zawieszony PM10

do góry