Kontakt

Urząd Gminy Konopiska

Kontakt

Adres:
ul. Lipowa 5
42 - 274 Konopiska
Polska

List: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ;
Telefon: 343282057 lub 343282035
Faks: 343441935
https://www.konopiska.pl

KONTO PODSTAWOWE GMINY
Nr: 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001

Wpłaty z tytułu:

 • podatki i opłaty lokalne,
 • opłata skarbowa,
 • użytkowanie wieczyste,
 • dzierżawa,
 • czynsze mieszkaniowe,
 • opłata za koncesje alkoholowe,
 • opłaty za wydanie zaświadczenia,
 • sprzedaż nieruchomości i lokali,
 • dobrowolne wpłaty mieszkańców.

KONTO DEPOZYTOWE GMINY
Nr: 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004

Wpłaty z tytułu

 • wadia,
 • zabezpieczenia,
 • kaucje.

KONTO UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nr: 87 8273 0006 2000 0000 0172 2503

Wpłaty z tytułu:

 • oplata za wywóz nieczystości stałych

Numer NIP Urzędu Gminy : 573 133 75 50
Numer NIP Gminy Konopiska : 573 279 23 74

Numer REGON Urzędu Gminy: 000539934
Numer REGON Gminy Konopiska: 151398014 

Adres skrytki E-PUAP Urzędu Gminy - /09b06gcsrj/skrytka

do góry