Plany zagospodarowania przestrzennego

Dane przestrzenne dotyczące aktów planowania przestrzennego Gminy Konopiska (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego) prezentowane są na stronie geoportalu powiatu częstochowskiego:

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - otwórz

- Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego - otwórz

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych aktów prawnych, w tym również link do pobrania pliku APP, dostępne są po wybraniu narzędzia  i kliknięciu w obszar, o którym ma zostać sprawdzona informacja. 

Rejestry obydwu zbiorów danych wraz możliwością pobrania składowych plików APP (pliki geotiff, legendy oraz uchwały), zbiorów danych oraz ich metadanych, dostępne są po kliknięciu w poniższe odnośniki:

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wyświetl rejestr

- Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego - wyświetl rejestr

Dane graficzne aktów planowania przestrzennego udostępniane są ponadto w postaci usługi WMS, dostępnej pod adresem:  http://czestochowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsp.php

do góry