Budżet

Uchwała budżetowa i Wieloletni Plan Finansowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Uchwała budżetowa
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: Sprawozdanie

 

do góry