Referaty Urzędu Gminy

Organizacyjny

Kierownik - mgr inż. Barbara Ankowska - Lis 
tel. 034 328-20-57 w.32 
e-mail - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W referacie prowadzone są  sprawy z zakresu obsługi Rady Gminy, sekretariatu, archiwum, kadr.

Finansów

Kierownik - mgr Jadwiga Janik
tel. 034 328-20-57 w.30  
e-mail - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W referacie prowadzone są sprawy związane z wymiarem i poborem podatków i opłat, księgowością budżetową.

Gospodarki i Rozwoju

Kierownik - mgr inż. Kinga Zygier
tel. 034 328-20-57 lub 328-24-05 w.27
e-mail - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W referacie prowadzone są m.in zadania z zakresu budownictwa, inwestycji, oraz spraw techniczno - gospodarczych.

 

Oświaty i Sportu

Kierownik - mgr Iwona Lisek
tel. 034 328-20-57 lub 328-24-05 w.22
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W referacie prowadzone są sprawy z zakresu obsługi oświaty, spraw związanych ze sportem, promocją.

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik - mgr Piotr Ganczarek
tel. 034 328-20-57 lub 328-24-05 w.51
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W referacie prowadzone są m.in zadania z zakresu organizowania przetargów,gospodarki odpadami.

Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich

 

Kierownik  - mgr Katarzyna Borecka 
tel. 34 3282 057 w. 41 (Urząd Stanu Cywilnego)
tel. 34 366-89-93, 34 3282 057 w. 23 (Ewidencja Ludności, Sprawy Obronne)
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać akt stanu cywilnego, jak również dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu mających miejsce na terenie gminy oraz poza obszarem RP. Można wystąpić o zmianę imienia, nazwiska, dokonać powrotu do nazwiska oraz zgłaszać jubileusze za długoletnie pożycie małżeńskie.

W referacie spraw obywatelskich prowadzone są sprawy związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, sprawy związane z obronnością kraju, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

do góry