CEEB

Logo CEEBObowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach właściciele budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW obowiązani są do składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku nowopowstałych obiektów i obiektów istniejących dla których została złożona deklaracja, ale w których dokonano zmiany źródła ciepła będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków już istniejących właściciele (posiadacze) nieruchomości będą mieli 12 miesięcy.

Deklaracje można składać:
- w formie elektronicznej, czyli przez internet (https://zone.gunb.gov.pl/) - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Do tego celu wystarczy Profil zaufany/bankowość elektroniczna/e-dowód,
- w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Każdy może pobrać i wypełnić deklarację w Urzędzie Gminy w Konopiskach.

Poniżej druku deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 5.5 deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf
ilość pobrań: 111
5.5 deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf 256,98KB zobacz
pdf 5.6 deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf
ilość pobrań: 98
5.6 deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf 290,07KB zobacz
do góry