• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Program Czyste Powietrze

logo czyste powietrze

Od 16 czerwca 2021r. w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Konopiska otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zostanie otwarty w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Punkt będzie czynny w poniedziałek, środę, piątek od godz. 7.00 do 11.00, wtorek od godziny 13.00 do 17.00, czwartek od godz. 11.00 do 15.00, tel. 34 32 82 057 wew. 51.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:
- źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:
- dotacja

Terminy:
- Realizacja programu lata 2018-2029 r.
- Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
- Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku - możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Konopiska.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w urzędzie gminy. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w kancelarii urzędu i przekazany do WFOŚiGW w Katowicach. Zabierasz ze sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii urzędu gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:
- numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
- numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
- powierzchnię całkowita budynku,
- faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
- ostatni formularz PIT

Na spotkanie w urzędzie gminy celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt
Informacje na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych:
- WFOŚiGW w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) Infolinia - 32 60 32 252, email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
- Urząd Gminy Konopiska Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (punkt czynny w poniedziałki, środy, piątki od godz. 7.00 do 11.00, wtorki od godziny 13.00 do 17.00, czwartki od godz. 11.00 do 15.00) telefon 34 32 82 057 wew. 51, email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Do czasu zakończenia sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pracownik umówi się z Tobą na dogodny termin i będzie do Twojej dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas Twojej wizyty.
- przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypełnianie wniosku trwa około 0,5-1 godziny),
- na wizytę prosimy ubierać maseczki
- przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni
- prosimy o posiadanie własnego długopisu

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf CZP-Ulotka-A5-Pazdziernik-2020-druk.pdf
ilość pobrań: 112
CZP-Ulotka-A5-Pazdziernik-2020-druk.pdf 5,54MB zobacz
do góry
top_baner