Informacja dotycząca zasad odbioru preferencyjnego paliwa stałego

22 11 2022 #Węgiel #Urząd

Do dokonania zakupu preferencyjnego za pośrednictwem Gminy Konopiska jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Węgiel w sortymencie groszek lub orzech w ilości do 1,5 tony do 31.12.2022 i do 1,5 tony od 01.01.2023 do 30.04.2023 będzie sprzedawany luzem w cenie 1.900,00 zł za tonę opału. Ewentualne jego workowanie należy ustalać we własnym zakresie ze składem opału.

Miejsce odbioru opału na terenie gminy mieści się w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 3A - firma P.U.H. „KRZYŚ” S.C, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Wskazana kwota za tonę opału obejmuje wszystkie koszty związane z zakupem paliwa, jego transportem do gminy i transportem do gospodarstwa domowego.

Krok po kroku:

  1. Po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, gmina dokona jego weryfikacji i poinformuje telefonicznie lub mailowo wnioskodawcę o formie rozpatrzenia wniosku.
  2. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, w terminie 5 dni roboczych wnioskodawca powinien dokonać wpłaty w banku lub przelewem na rachunek 91 8273 0006 2000 0000 0172 4953 kwoty stanowiącej iloczyn ilości paliwa określony we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego i ceny paliwa.

Wpłaty dokonywane na inne konto niż wskazane powyżej, w przypadku braku możliwości zidentyfikowania celu dokonanej płatności, będą zwracane na konto z którego zostały dokonane.

W treści przelewu należy wpisać: zakup (określić sortyment !!! : groszek lub orzech) imię i nazwisko, adres nieruchomości, ilość paliwa.

W sytuacji kiedy osoba uprawniona do zakupu paliwa stałego nie dokona wpłaty w terminie pięciu dni roboczych na wskazany rachunek bankowy, jej wniosek zostanie przesunięty na późniejszy termin realizacji dostawy.

  1. Po dokonaniu wpłaty i potwierdzeniu przez urząd wpływu opłaty na konto gminy, należy odebrać w Urzędzie Gminy w Konopiskach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska fakturę za zakup paliwa.
  2. Po odebraniu faktury należy skontaktować się ze składem opału wymienionym powyżej w celu ustalenia terminu dostawy zakupionego węgla bezpośrednio na posesję. Nabywca może we własnym zakresie odebrać opał, co również podlega uzgodnieniu ze składem opału.

 

do góry