Informacja nt. składania wniosków na zakup paliwa stałego po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł

18 11 2022 #Węgiel #Urząd

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem gmin zakupem węgla krajowego otrzymaliśmy informację, że do końca roku 2022 zostanie nam przyznane 350 ton paliwa stałego wydobytego z Polskiej kopalni. W dniu dzisiejszym tzn. 18 listopada br. według tonażu wynikającego ze złożonych przez Państwa wniosków osiągnęliśmy przyznany limit 350 ton. Dlatego wszystkie wnioski, które spłyną po 18 listopada br. do 6 grudnia 2022 będą umieszczone na liście rezerwowej.

Wnioski z listy rezerwowej będą możliwe do rozpatrzenia po uzyskaniu od podmiotu wprowadzającego paliwa do obrotu, informacji o zwiększeniu dostępności węgla lub rezygnacji osób które wcześniej złożyły wniosek o zakup węgla.

Jednocześnie informujemy, że gmina podejmuje cały czas kroki w celu zapewnienia dla mieszkańców gminy większej ilości węgla krajowego.

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

do góry