Zgłaszanie szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną

17 05 2023 #Rolnictwo #Urząd

Zgłoszenia szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w tym dziki dokonuje:

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda. Właściciel  powinien zgłosić to w formie pisemnej: dzierżawcy albo zarządzającemu obwodem łowieckim lub w przypadku terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach - w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Przebieg granic obwodów łowieckich i obszarów z nich wyłączonych zostały określone w Uchwale Nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Na terenie gminy Konopiska swój zasięg mają obwody nr 44, 45, 46, 56 i 57 (Szczegółowy opis granic obwodów i wyłączeń można sprawdzić w załącznikach do ww. uchwały), które są dzierżawione przez następujące Koła Łowieckie z siedzibami:

- Koło Łowieckie „Ryś”, ul. Rędzińska 66, 42-200 Częstochowa: (nr 44, 56)

- Koło Łowieckie „Lis” Herby,  ul. Witosa 4/7, 42-714 Lisów (nr 46)

- Koło Łowieckie „Cietrzew”, ul. Częstochowska 149, 42-274 Konopiska (nr 45, 57)

W celu szczegółowego sprawdzenia czy szkody zostały wyrządzone na działce leżącej w obszarze dzierżawionym przez koło łowieckie  lub w obszarze wyłączonym podlegającym pod Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego należy wejść na stronę: 

https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/webappviewer/index.html?id=55a6471a9daf4548b929209744c0b48a

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

* imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

* wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

* wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W związku z powyższym odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

* dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu

* Skarb Państwa

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Obwod44.pdf
ilość pobrań: 64
Obwod44.pdf 2,08MB zobacz
pdf Obwod45.pdf
ilość pobrań: 62
Obwod45.pdf 2,23MB zobacz
pdf Obwod46.pdf
ilość pobrań: 68
Obwod46.pdf 3,04MB zobacz
pdf Obwod56.pdf
ilość pobrań: 59
Obwod56.pdf 2,03MB zobacz
pdf Obwod57.pdf
ilość pobrań: 60
Obwod57.pdf 1,62MB zobacz
pdf Uchwała Województwa Śląskiego (1).pdf
ilość pobrań: 45
Uchwała Województwa Śląskiego (1).pdf 22,98MB zobacz
pdf wniosek_o_odszkodowanie_Urząd marszałkowski.pdf
ilość pobrań: 63
wniosek_o_odszkodowanie_Urząd marszałkowski.pdf 93,6KB zobacz

do góry