Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10

25 03 2022 #Jakość powietrza #Urząd

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Konopiska, informuje, iż na terenie  Województwa Śląskiego w tym na terenie powiatu Częstochowskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) - kolor czerwony ze względu na pył zawieszony PM10 (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiących część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego" - Uchwała Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020r.).


Termin obowiązywania: 25 marca 2022r.


Istnieje możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, dla mieszkańców obszaru, a zwłaszcza osób szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.


Wskazane osoby powinny podjąć następujące środki ostrożności:

- ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz

- nie zapominać o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ograniczenie wietrzenie pomieszczeń,

- unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.


Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

- do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 20%),

- ograniczenie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
- podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,

- ograniczenie prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 25.03.2022
ilość pobrań: 119
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 25.03.2022 181,88KB zobacz

do góry