Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

31 03 2024 #Jakość powietrza

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Konopiska, informuje, iż na terenie  Województwa Śląskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) - kolor czerwony ze względu na pył zawieszony PM10 (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiących część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego" - Uchwała Nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023r.).

Przyczyna: Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia) - napływ pyłów znad Sahary.

Termin obowiązywania: od godzi. 16.00 dnia 31.03.2024 do 24.00 dnia 01.04.2024

Istnieje możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, dla mieszkańców obszaru, a zwłaszcza osób szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Wskazane osoby powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
  • nie zapominać o normalnie przyjmowanych lekach,
  • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
  • ograniczenie wietrzenie pomieszczeń,
  • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

  • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 20%),
  • ograniczenie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,
  • ograniczenie prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 31.03._01.04.2024.pdf
ilość pobrań: 38
śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 31.03._01.04.2024.pdf 137,67KB zobacz

do góry