Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV

29 03 2022 #WFOŚiGW w Katowicach

Logo Wfos

W dniu 11.03.2022 r. w Katowicach zawarto umowę pożyczki Nr 39/2022/317/OA/poe/P z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska-etap IV.

W ramach zadania WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje likwidację 45 źródeł ciepła  opalanych paliwem stałym i montaż 45 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub gazem.

Data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.11.2022 r.

Logo projektu

.

do góry