Plan Gospodarski Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska

22 02 2023 #WFOŚiGW w Katowicach

.

W dniu 30.01.2023r. w Katowicach zawarto umowę dotacji Nr 50/2023/317/ZS/pl/D z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska.

W ramach zadania WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje opracowanie powyższego dokumentu.

Data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 29.02.2024r.

Wartość projektu: 10.455,00 zł

Środki WFOŚiGW: 8.364,00 zł

.

do góry