Program "Opieka 75+"

Logo projektu

Program „Opieka 75+” - edycja 2023

Gmina Konopiska informuje, że otrzymała dotację celową w ramach Programu „Opieka 75+” w wysokości: 34 037,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 63 600,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023 .

W Gminie Konopiska, w ramach Programu „Opieka 75+”, świadczone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych mieszkańców gminy Konopiska zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Konopiskach ul. Lipowa 1. Telefon kontaktowy 34  311 1306, 34 311 1527, +48 663 946 775, +48 511 400 494.

______________________________________________________________________

Program „Opieka 75+” - edycja 2022

Gmina Konopiska informuje, że otrzymała dotację celową w ramach Programu „Opieka 75+” w wysokości: 33 600,00 zł. 
Całkowita wartość zadania: 67 200,00 zł
Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022 .

W Gminie Konopiska, w ramach Programu „Opieka 75+”, świadczone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych mieszkańców gminy Konopiska zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Konopiskach ul. Lipowa 1. Telefon kontaktowy 34  311 1306, 34 311 1527, +48 663 946 775, +48 511 400 494.

do góry