logo województwa śląskiego

W dniu 23.06.2023r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska, została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa sołecka” w 2023 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej”. Głównym celem zadania było zwiększenia atrakcyjności zajęć i wydarzeń lokalnych (występów, warsztatów, szkoleń, zajęć rozwojowych, zebrań i spotkań tematycznych, zaowocuje wzrostem aktywności dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych mieszkających w jego okolicy. Stworzone zostały odpowiednie warunki do przeprowadzenia bezpiecznych zajęć. Dzięki realizacji planowanego zadania dzieci i młodzież w godzinach popołudniowych będą miały alternatywę spędzania wolnego czasu. Gmina wykona na własny koszt i umieści w miejscu  realizacji zadania tablicę informacyjną wskazującą na współfinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. Modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku Rększowice 77 w Rększowicach poprawi estetykę w sołectwie oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury publicznej.

 Przewidywany zakres prac obejmuje:
- gipsowanie
- wymiana nawierzchni schodów
- modernizacja podłóg
- wymiana nawierzchni podłóg
- elektryka.

Planowana wartość zadania wynosi 104 766,50 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województw Śląskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 09.10.2023r.

___________________________________________________________________________________________

W dniu 14.07.2023 r. w Konopiskach zawarte zostały dwie umowy pomiędzy Gminą Konopiska a firmą PS-BUD z siedzibą w Piasku ul. Wolności 27 na wykonanie wszystkich prac remontowych w obiekcie.

Wartość przedmiotu zawartych umów wynosi  104 766,50 zł.

___________________________________________________________________________________________

W dniu 9.10.2023 r.  zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej”.

Inicjatywa sołecka w 2023 roku

do góry