Logo

Zadanie pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B”  

15 stycznia 2020 r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B.

W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek z 16 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 452,8 m2

Rzeczywiste koszty przedsięwzięcia wynoszą 2 260 068,77 zł., w tym przyznane wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat 791 024,00 zł.


Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: czerwiec 2020 r. - maj 2022 r.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B

do góry