Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III

29 03 2022 #WFOŚiGW w Katowicach

Logo Wfos

W dniu 29.07.2021 r. w Katowicach zawarto umowę pożyczki Nr 142/2021/317/OA/poe/P z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska-etap III.

W ramach zadania WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje likwidację 50 źródeł ciepła  opalanych paliwem stałym i montaż 50 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub gazem.

Data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.11.2022 r.

Tablica informacyjna

.

do góry