Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

23 03 2022 #Fundusz Solidarnościowy

Logo

Gmina Konopiska informuje, że otrzymała dotację w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022” w wysokości : 71 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 71 400,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Konopiska będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Szczegóły dotyczące programu są dostępne pod adresem internetowym: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Zainteresowanych mieszkańców gminy Konopiska zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 511 400 494, 34 3111306, 34 3111527.

do góry