Ulga bioodpady

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli składać deklarację, aby otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę? Przede wszystkim należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, składając w Urzędzie Gminy Konopiska korektę deklaracji.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach przydomowych, otwartych lub zamkniętych, zapewniających dostęp powietrza do kompostowanej masy. Można do tego celu użyć gotowych, zakupionych kompostowników lub kompostowników wykonanych własnoręcznie.

Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ prowadzenie kompostowania nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

31 ust. 1 pkt 3 -15 m od ujęć wodnych.
Zgodnie z § 36 ust. 3 - Odległości kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 ( czyli pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - domy jednorodzinne lub wielorodzinne oraz do magazynów produktów spożywczych ) — 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej — 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 10 m.

Ponadto kompostownik zakładamy przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione oraz nieco wzniesione, aby deszcz nie zalewał powstającego kompostu.

Do kompostownika wrzucamy: liście, trawę, obierki warzyw i owoców (za wyjątkiem cytrusowych), fragmenty tektury (np. z wytłoczek po jajkach), skorupki jaj, siano czy ściółkę zwierząt domowych np. chomików.

Nie należy wrzucać mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów zwierząt itp.

Co miesiąc należy przemieszać zawartość kompostownika w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.

Ważne! Kompostowanie odpadów niesie za sobą szereg korzyści, natomiast uzyskany kompost posiada wiele cennych właściwości:
- pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów,
- stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych,
- stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną,
- zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne.


Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli !!!

Mieszkańcom, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów i korzystanie z obniżonej opłaty, a którzy uniemożliwiają kontrolę w formie oględzin osobie upoważnionej lub stwierdzony zostanie brak kompostownika upust wliczony w opłatę zostanie cofnięty (na minimum 6 miesięcy).
Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi za kompostowanie nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję oraz oddawać ich do PSZOK!

Kategoria: Powiązane pliki [10]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx HARMONOGRAM IV KWARTAŁ 2021
ilość pobrań: 143
HARMONOGRAM IV KWARTAŁ 2021 22,62KB -
docx HARMONOGRAM I KWARTAŁ 2022
ilość pobrań: 87
HARMONOGRAM I KWARTAŁ 2022 22,98KB -
pdf Harmonogram wywozu nieczystości - I kwartał 2021
ilość pobrań: 205
Harmonogram wywozu nieczystości - I kwartał 2021 1,75MB zobacz
docx ZASADY SEGREGACJI OD 1 STYCZNIA 2021 R.
ilość pobrań: 107
ZASADY SEGREGACJI OD 1 STYCZNIA 2021 R. 16,99KB -
pdf UCHWAŁA NR 194/XXII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ilość pobrań: 181
UCHWAŁA NR 194/XXII/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 103,84KB zobacz
pdf UCHWAŁA NR 207/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ilość pobrań: 361
UCHWAŁA NR 207/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 105,15KB zobacz
pdf UCHWAŁA NR 208/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
ilość pobrań: 208
UCHWAŁA NR 208/XXIV/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 103,03KB zobacz
pdf UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska
ilość pobrań: 600
UCHWAŁA NR 220/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 588,86KB zobacz
pdf UCHWAŁA NR 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
ilość pobrań: 158
UCHWAŁA NR 221/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 438,02KB zobacz
pdf UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
ilość pobrań: 235
UCHWAŁA NR 222/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 645,72KB zobacz
do góry