Komunikat w sprawie organizowania pomocy dla Ukrainy

1 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Obywatele Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. muszą skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 lub całodobowo pod numerami telefonu: 660 464 788 lub 508 857 585 - w celu rejestracji pobytu, co z kolei będzie uprawniało ich do otrzymania wszelkiego rodzaju świadczeń, w tym do zakwaterowania, wyżywienia oraz pomocy społeczno-psychologicznej. Działania te są organizowane na podstawie polecenia Wojewody Śląskiego, skierowanego do miast na prawach powiatów oraz do powiatów, które są odpowiedzialne za organizację zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

Urząd Gminy Konopiska

do góry