Wymiana źródeł ciepła

1 03 2022 #Źródła ciepła

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, przypominam, że od 1 września 2017 na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Mieszkańcy posiadający instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły na paliwa stałe) powinni rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1 września 2017, a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:
- wymiana do 31.12.2021 gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat od daty ich produkcji (roczniki 2006 i starsze) oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
- wymiana do 31.12.2023 gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (roczniki od 2007 do 2012),
- wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat od daty ich produkcji (roczniki od 2013 do 31.08.2017),
- wymiana do 31.12.2027 gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Użytkowanie pieca na paliwo stałe bez tabliczki znamionowej oraz z rocznika 2006 i starszego, od stycznia 2022r. zagrożone będzie mandatem za naruszenie zapisów uchwały antysmogowej województwa śląskiego.

Ponadto przypominam, że od 1 września 2017r. na terenie całego województwa śląskiego zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, oprócz ustawowego zakazu spalania odpadów obowiązuje również całkowity zakaz stosowania w paleniskach domowych:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

W tym miejscu apeluje szczególnie do osób użytkujących najstarsze piece aby nie zwlekali z ich wymianą. Przestrzegam, że spalając odpady i paliwa wymienione powyżej, narażamy się na sankcje finansowe, ale przede wszystkim i co najważniejsze wpływamy na otoczenie i powietrze, którym oddychamy.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

do góry