Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy!

1 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Szanowni Państwo,
w związku z wieloma zapytaniami mieszkańców także Państwa gmin dotyczących dostępności uchodźców z Ukrainy do polskiej opieki medycznej, pozwalam sobie przesłać komunikat NFZ z prośbą o jego niezwłoczną publikację na urzędowych stronach internetowych oraz w urzędowych mediach społecznościowych.  Komunikat jest w wersji polskiej oraz ukraińskiej.

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Z wyrazami szacunku

Alina Kucharzewska
Zastępca dyrektora Biura Wojewody
Tel. 797 934 177, 32 2077265

do góry