Nasze dzieje

Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1383r., gdzie Konopiska zostały wymienione jako wieś szlachecka. O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz - z 1467 roku pochodzi wzmianka, że w Konopiskach istniał zamek-twierdza.
Wojciech_Korwin_Szymanowski_1901

Od XVIw. Konopiska wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował tu drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi.

Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzień swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I arcyksiężniczką Eleonorą Marią.

W XVIIIw. Funkcjonował w Konopiskach szpital dla zakaźnie chorych - wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku.
Czlonkowie_Towarzystwa_B_Hantke

Po drugim rozbiorze Polski Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należeć do klasztoru jasnogórskiego - w latach 1807-1815 miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego. W 1834r. zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale-Cywińskiemu. U schyłku XIXw. teren Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo “B. Hantke” w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większość miejscowych chłopów kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkańców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w Konopiskach i w Rększowicach.

W 1952 r., z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono z nich Gminę Konopiska.
Dwa lata później, po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi, Konopiska i Hutki były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych. Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 1972. Na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia 1973r. została utworzona gmina Konopiska. W jej skład weszło 14 sołectw, w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy.

Druzyna_koszykowki_1949     Nieistniejacy_dworek_modrzewiowy_z_1644 

do góry