Rachunek bankowy

Opłaty należy wnosić przelewem na konto do 20 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość wnoszenia opłat kwartalnych, półrocznych lub rocznych do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres.

Numer konta na które należy wnosić opłaty:

Bank Spółdzielczy w Konopiskach

GMINA KONOPISKA - odbiorca przelewu

87 8273 0006 2000 0000 0172 2503

BS w Konopiskach nie pobiera opłaty za wpłatę związaną z wywozem nieczystości

do góry