Rachunek bankowy

Opłaty należy wnosić przelewem na konto do 20 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość wnoszenia opłat kwartalnych, półrocznych lub rocznych do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres.

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2024 każdy podatnik otrzyma zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego dot. uiszczenia wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy wpłacać ww opłaty. 

Wprowadzenie kont indywidualnych ma na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesu księgowania wpłat na rachunki bankowe Urzędu Gminy Konopiska.

do góry