"Program Rodzina 500+" - Obywatele Ukrainy

23 03 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

Od 26 marca obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennym, będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dlatego w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 -15:00 placówki Oddziału ZUS w Częstochowie będą otwarte dla obywateli Ukrainy.

Adresy placówek Oddziału ZUS w Częstochowie:

 • Oddział ZUS w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 43/45
 • Inspektorat ZUS w Kłobucku - ul. Targowa 3 a
 • Inspektorat ZUS w Lublińcu - ul. Oleska 26
 • Inspektorat ZUS w Myszkowie - ul. Sikorskiego 57
 • Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu - ul. Rynek 1

Ważne! Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Aby złożyć wniosek nie jest konieczna wizyta w ZUS Można samodzielnie:

 • założyć i potwierdzić profil PUE ZUS (za pomocą profilu zaufanego);
 • złożyć wniosek o 500+ przez PUE ZUS.
do góry