• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Informacja dotycząca wydawania aktów stanu cywilnego

21 03 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

W związku z wyjątkowymi okolicznościami związanymi  z koniecznością przyjęcia oraz obsługi administracyjno-prawnej uchodźców terminy załatwiania spraw związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego (wydawanie aktów stanu cywilnego) ulegną  wydłużeniu.

Zgłaszanie zgonów oraz wydawanie aktów stanu cywilnego wpisanych w System Rejestrów Państwowych i pobieranych  po marcu 2015 roku będzie załatwiane w dotychczasowym trybie.

Kierownik USC

Katarzyna Borecka

do góry