Ścieżka rowerowa w Gminie Konopiska

5 04 2024 #Urząd

W dniu 5 kwietnia 2024 Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609”. Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027 (alokacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Gmina Konopiska znajdzie się w Regionalnej i Krajowej Sieci Szlaków Rowerowych.

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej i promocja transportu niskoemisyjnego. Trasa 609, której dotyczy projekt, ma rangę regionalną (wojewódzką) i obejmuje województwa: śląskie, małopolskie i łódzkie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka i Żarki.
Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu: 101 km.

W samej gminie Konopiska trasa swoim przebiegiem obejmie 7,5 km, w tym przebudowana, remontowana lub nowa infrastruktura stanowić będzie ponad 6,5 km.

Trasa nr 609 (podobnie jak dwie kolejne planowane trasy oznaczone nr 6 oraz 17) zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej wraz z planem sieci regionalnych tras rowerowych dla Województwa Śląskiego.

Trasa 609 jest pierwszym etapem i rozpoczyna budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konopiska.

Podpisanie umowy

do góry