Komisje Rady Gminy

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Parandyk Marek - Zastępca
 • Poleszczuk Marcin
 • Szczerbak Piotr - Przewodniczący

Skład Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • Bałdyga Edward
 • Cichoń Michał - Przewodniczący
 • Kołodziejczyk Robert
 • Majdzik Jadwiga - Zastępca

Skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa

 • Benesz Janusz - Zastępca 
 • Janik Andrzej - Przewodniczący
 • Jarosz Andrzej
 • Wojciechowski Piotr

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

 • Chmielewska Agnieszka- Przewodnicząca
 • Jabłońska Barbara - Zastępca
 • Janik Andrzej
 • Książek Karolina
 • Świtek Anna

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Jarosz Andrzej - Przewodniczący
 • Chmielewska Agnieszka - Zastępca
 • Benesz Janusz
 • Wojciechowski Piotr
 • Cichoń Michał
do góry