Kluby radnych

Wykaz Klubów Radnych (kadencja 2018-2023 )

 Klub Radnych Gminy Konopiska „Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego”

Skład:

  1. Anna Świtek - przewodnicząca
  2. Robert Kołodziejczyk - zastępca przewodniczącej
  3. Karolina Książek - sekretarz
  4. Marcin Poleszczuk - członek
  5. Piotr Wojciechowski - członek

Data utworzenia:

17.11.2018 rok

do góry