Inne

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska
ul. Towarowa 6, 42-274 Konopiska
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus"
ul. Towarowa 2, 42-274 Konopiska
tel. 34 3282006
http://www.prometeus.b3b.pl/
3. Gminny Ludowy Klub Sportowt "LOT" Konopiska
ul. Lipowa 8, 42-274 Konopiska
http://lotkonopiska.futbolowo.pl
4. Ludowy Klub Sportowy "Alkas" Aleksandria
Aleksandria, ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska
http://alkas.futbolowo.pl
5. Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł"
ul. Sportowa 60,42-274 Konopiska
6. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska "TIIS"
Aleksandria, ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska
7. Stowarzyszenie "Nasze Konopiska"
ul. Sportowa 7, 42- 274 Konopiska
8. Stowarzyszenie Centrum Odzieżowe
ul. Towarowa 2, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 3282255
9. Międzynarodowe Stowarzyszenie "POBRES"
Aleksandria, ul. Gościnna 149, 42- 274 Konopiska
tel. (034) 328-30-89
10. Gminne Koło Emerytów i Rencistów
ul. Sportowa 1, 42- 274 Konopiska
11. Klub Sportów Lotniczych "Orzeł"
ul. Rolnicza 3, 42-274 Konopiska
12. PKS "WALUŚ" (Parafialny Klub Sportowy)
ul. Częstochowska 12, 42- 274 Konopiska
13. LUKS Konopiska
ul. Sportowa 7, 42- 274 Konopiska
14. ULKS "PAJĄCZEK"
ul. Sportowa 7, 42- 274 Konopiska
15. ULKS "Alex"
Aleksandia, ul. Gościnna 130, 42- 274 Konopiska
16. Stowarzyszenie Górników
17. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
18. Polski Związek Pszczelarzy
19. Polski Związek Wędkarzy
20. ROSA PRIVATE GOLF CLUB
ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska
https://rosa.golf/
21. FUNDACJA IMIENIA EDMUNDA MZYKA
Aleksandia, ul. Rolnicza 13, 42- 274 Konopiska
22. STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI
Kijas 14A, 42-274 Konopiska
23. FUNDACJA FILARY
Wygoda 42, 42-274 Konopiska
24. FUNDACJA DZIECI WUJA TOMA
ul. Aleksandria, ul. Sosnowa 15, 42-274 Konopiska
http://dzieciwujatoma.pl
25. ORGANIZACJA EKOLOGICZNA "EKO-HUTKI"
Hutki 280S, 42-274 Konopiska
http://www.eko-hutki.org.pl

do góry