Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja 2023.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 3 kwietnia 2023 r. od godz.14:00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.


Szczegóły:
https://niw.gov.pl/proo-5-edycja-2023-oglaszamy-nabor-wnioskow/

 

do góry