Logo PŁ

W dniu 17.02.2022 r. Gmina Konopiska otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5871/PolskiLad na realizację zadania pod nazwą  „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach”.

Całkowita wartość zadania wynosi: 3 043 508,31 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi:  2 891 332,89 zł ( 95% kosztów kwalifikowanych).

Zakres robót obejmuje:

  • przebudowę drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach o długości  886,39 m.b,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę odwodnienia ulicznego,

Termin zakończenia zadania: czerwiec 2023 r.

Tablica Informacyjna

Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

do góry