Logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Operacja pt. Przebudowa drogi ul. Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej mająca na celu poprawę dojazdu do nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacaji: przebudowa drogi gminnej (0,240 km)

 

W dniu  27.03.2023 r. w Katowicach  zawarto umowę przyznania pomocy Nr 00279-65151-UM1200277/22 na realizację operacji pt Przebudowa drogi ul. Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej.
Koszt całkowity zadania: 631 864,95 zł.
Przyznane dofinansowanie 402 055,00 zł.

 

W dniu 20.12.2023 r. w Katowicach zawarto aneks do umowy przyznania pomocy Nr 00279-65151-UM1200277/22 na realizację operacji pt Przebudowa drogi ul. Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej.
Koszt całkowity zadania: 519 880,64 zł.
Przyznane dofinansowanie 330 800,00 zł.

Przebudowa drogi ul. Słonecznej

do góry