PO WER na lata 2014-2020

Dostępny samorząd - granty

Gmina Konopiska realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 557,00 zł

PFRON

do góry