Loga Polski Ład

W dniu 06.10.2022 r. Gmina Konopiska otrzymała Promesę Inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5896/Polski Ład na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA”.

Wartość Promesy Inwestycyjnej wynosi: 2 430 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje wymianę sztucznej murawy na Orliku w Konopiskach, retoping nawierzchni tartanowej oraz wykonanie prac technicznych i montaż oświetlenia stadionowego na Stadionie LA im. Ireny Szewińskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13.10.2022 r. w Konopiskach została zawarta umowa pomiędzy Gminą Konopiska a firmą BELLSPORT Grzegorz Leszczyński z siedzibą w Bytomiu na wykonanie przedmiotowego zadania.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 2 976 102,67 zł  brutto.

Zgodnie z zawartą umową roboty budowlane mają zostać wykonane w terminie do 12.08.2023 r.

Tablica

Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA

do góry