MALUCH+

Maluch +

Wdrożenie projektu rozwoju placówek opieki nad dziećmi o nazwie "Maluch +" w latach 2022-2029, na podstawie umowy nr 2166/ 2023/JST/U zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Gminą Konopiska, obejmuje wsparcie finansowe na budowę żłobka, który będzie funkcjonować w kompleksie przedszkolnym w Konopiskach przy ulicy Lipowej 6.

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  "MALUCH+". Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania udzielonego przez Śląski Urząd Wojewódzki i wynoszą 814 010,02 zł brutto. 

Celem projektu jest utworzenie nowych 20 miejsc opieki w żłobku i  dofinansowanie ich w okresie 36 miesięcy. 

do góry