Logo PŁ

W dniu 15.06.2022 r. Gmina Konopiska otrzymała Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3245/PolskiLad na realizację zadania pod nazwą „Budowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska”.

Wartość Wstępnej Promesy wynosi: 979 118,20  zł.

Inwestycja  przewiduje budowę/rozbudowę oświetlenia ulicznego  w Gminie Konopiska.

Planowana budowa/rozbudowa sieci oświetleniowej  przebiegać będzie wzdłuż ulic:

  1. Granicznej w m. Aleksandria Druga
  2. Mostowej w m. Aleksandria Druga
  3. Zjazdowej w m. Rększowice
  4. Przyrodniczej w m. Rększowice i m. Hutki
  5. Szmaragdowej w m. Konopiska
  6. Stawowej w m. Konopiska
  7. Gościnnej w m. Aleksandria Pierwsza

Planowany termin zakończenia inwestycji 15.02.2024 r

Budowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska

do góry