Logo PŁ

W dniu 15.06.2022 r. Gmina Konopiska otrzymała Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6674/PolskiLad na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej”.

Wartość Wstępnej Promesy wynosi: 8 774 845,67  zł.

Inwestycja polega na budowie budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w  formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z kompletną infrastrukturą techniczną  oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Lipowej w miejscowości Konopiska.  

Zakres planowanej  inwestycji obejmuje:

- opracowanie pełnobranżowej dokumentacji,

- niezbędne roboty budowlane i zagospodarowanie terenu w tym: przyłącza ziemne, fundamenty, ściany i stropy, konstrukcja/pokrycie dachu, elewacja, stolarka aluminiowa niskoemisyjna, wykończenie wnętrz, wyposażenie, zagospodarowanie terenu,

- niezbędne instalacje w tym: instalacje i sieci sanitarne , grzewcze, wentylacyjne, instalacje elektryczne w tym instalacja fotowoltaiczna.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2025 r.

Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej

do góry