Zawiadomienie

2 03 2022 #Urząd

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 2 marca 2022 r. (środa) o godz. 19.00 w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach (Konopiska ul. Sportowa 7A) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Konopiska

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy.
  5. Zakończenie obrad.                                                                           

     

           Przewodniczący  Rady Gminy Konopiska

      /-/  Edward Bałdyga

 

do góry