Informacja dla uchodźców oraz osób pomagających

3 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyjmowania obywateli z Ukrainy informujemy o krokach, które należy podjąć, aby uchodźcy otrzymali pełne wsparcie.

 1. Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Gminy Konopiska od dnia 24 lutego 2022 roku włącznie, powinien skontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich działającym przy ul. Sobieskiego 9 w Częstochowie celem weryfikacji (tel. poniżej). Wszystkie osoby, które zostaną zweryfikowane przez Starostwo Powiatowe mogą liczyć na wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

 Całodobowe numery telefonu:    660 464 788 lub 508 857 585.

 1. Weryfikacja ta gwarantuje prawo do uzyskania świadczeń socjalnych oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto osoby te w razie potrzeby będą kierowane do jednego z czterech punktów działających na terenie naszego powiatu, w którym otrzymają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie.
 2. Opieka medyczna na terenie Gminy Konopiska realizowana jest przez SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3. Wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać
  z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 1. Transport na terenie Gminy Konopiska realizowany przez przewoźnika GTV BUS jest bezpłatny.
 2. Wszyscy Mieszkańcy, którzy planują przyjąć uchodźców z Ukrainy do prywatnych mieszkań proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową na adresy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ i a.kosowski@konopiska.pl
 3. Przypominamy, że Gmina Konopiska prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla osób będących na terenie Polski oraz pozostających na Ukrainie. Jednocześnie przekazujemy informację Wojewody Śląskiego, że nie będą przyjmowane od osób fizycznych: podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie). Jedynie asortyment przekazany bezpośrednio od producentów, lub firm sprzedających takie środki będzie przyjmowany.

Proszę nie kupować indywidualnie tych środków w aptekach.

W celu uzyskania aktualnej listy produktów i środków należy na bieżąco śledzić stronę aplikacji https://pomagamukrainie.gov.pl/

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wszechstronnie udzielane wsparcie narodowi ukraińskiemu.

Urząd Gminy Konopiska

POMOC DLA UKRAINY - GMINA KONOPISKA

KOORDYNATOR - ADRIAN KOSOWSKI      

Tel. 533 934 553
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00
mail: a.kosowski@konopiska.pl

ZESPOŁY ZADANIOWE

 • ZBIÓRKA - HALA SPORTOWA

Wykaz rzeczy zamieszczony na stronie UG Konopiska

Osoby odpowiedzialne:
Marcin Kowalski Tel. 730 999 171
Tomasz Cieślik Tel. 693 332 014
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-20:00

 • PLACÓWKI OŚWIATOWE 

Osoba odpowiedzialna:
Iwona Lisek Tel. 601 753 545 

 • ZASOBY MIESZKANIOWE - OFERTA ZAKWATEROWANIA I PRACY

Osoba odpowiedzialna:
Adrian Kosowski Tel. 533 934 553

do góry