Projekt - ,,Bliżej Piękna - sztuka dla wszystkich”

12 09 2023 #Urząd

8 września 2023 roku w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wsi podsumowało koncertem zespołu "Impast" projekt ,,Bliżej Piękna - sztuka dla wszystkich”. Podczas spotkania koordynatorka projektu Pani Aleksandra Kowalska oraz Prezes Stowarzyszenia Artur Broncel podziękowali wszystkim uczestnikom projektu, ale również zaproszonemu Wiceministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posłowi RP Szymonowi Giżyńskiemu. Wyróżnione zostały również Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Konopiskach za wkład, jaki instytucje te wniosły do pojętej inicjatywy. W trakcie koncertu wykonano utwór, który został skomponowany do tekstu napisanego przez Panią Jadwigę Kromołowską, a który wyłoniono w trakcie warsztatów poetyckich organizowanych w naszej gminie w ramach ww. projektu.

Fot. Gazeta Częstochowska
,,Bliżej Piękna - sztuka dla wszystkich” ,,Bliżej Piękna - sztuka dla wszystkich”

do góry