Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny edycja 2023/2024 - eliminacje gminne

28 11 2023 #Urząd

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, który ma na celu rozbudzenie zainteresowania ochroną przeciwpożarową oraz szeroką działalnością straży pożarnej wśród dzieci, młodzieży i nieprofesjonalnych twórców. Organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP konkurs stanowi doskonałą okazję do wyrażenia swojej kreatywności i zaangażowania.

Uczestnicy mają wolność wyboru najróżniejszych technik, aby mogli przedstawić własne wizje udziału straży pożarnej w różnorodnych obszarach, takich jak edukacja, kultura, historia, wychowanie czy prewencja. Tematyka konkursu obejmuje również szerokie spektrum działań straży pożarnej, od usuwania skutków klęsk żywiołowych po akcje ratowniczo-gaśnicze, a także udział w wydarzeniach takich jak zawody strażackie, koncerty orkiestr czy spotkania Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Termin składania prac to 15 grudnia 2023. Prace proszę złożyć w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Sportowa 60 w Konopiskach. Najlepiej ocenione przez jury prace zostaną wysłane na eliminacje powiatowe. 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

  • I grupa - przedszkola 
  • II grupa - szkoły podstawowe klasy I-IV 
  • III grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII 
  • IV grupa - szkoły ponadpodstawowe 
  • V grupa - osoby dorosłe 

Więcej informacji znajduje się: https://zosprp.pl/2023/09/11/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny-7/

do góry