Nowe Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Konopiskach

28 11 2023 #Urząd

     W listopadzie przewiduje się zakończenie I etapu prac związanych z budową nowego przedszkola. Etap zostanie zakończony zgodnie z harmonogramem i obejmuje roboty ziemne, fundamenty, kanalizację pod posadzkową, a także prace przy ścianach i słupach kondygnacji parteru. Całkowita wartość brutto I etapu to 2 187 029,60 zł.

     Nowoczesny, klimatyzowany, 6-oddziałowy budynek przeznaczony dla 150 dzieci z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym dla 16 maluszków zastąpi dotychczasową placówkę. W projekt koncepcyjny wchodzi również budowa zespołu żywieniowego (w części parterowej obiektu). Kuchnia przygotowywać będzie kompletne posiłki dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci w grupie żłobkowej. W budynku przewidziane są również pomieszczenia do zajęć sensorycznych, pomieszczenie do zajęć indywidualnych lub w małych grupach (gabinet logopedy), zespół pomieszczeń administracji przedszkola i żłobka (dyrektor placówki, sekretariat/księgowość, archiwum), pokój nauczycielski z zapleczem socjalno-sanitarnym dla personelu dydaktycznego i administracyjnego placówki, pomieszczenie techniczne (mieszczące węzeł cieplny zapewniający C.O. i C.W.U. dla budynku).

      Całość organizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego jest zaprojektowana tak, aby nie tworzyła barier architektonicznych oraz wykluczenia. Z tego względu przewiduje się spięcie poziomów nie tylko schodami, ale również windą, która będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.

      Inwestycja, na którą gmina otrzymała promesę w wysokości 8 774 845, 67 zł, zapewni bezpieczeństwo, naukę w komfortowych warunkach i możliwość rozwijania talentów przy wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Nowe Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Konopiskach - https://www.youtube.com/watch?v=6KBKCGR9pM8


Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole

do góry