Narodowe Czytanie 2023

18 09 2023 #Urząd

W niedzielę 17 września o godzinie 12:30 przy Skwerze Wojciecha Korwin Szymanowskiego w Konopiskach odbyło się Narodowe Czytanie 2023. W tym roku Para Prezydencka zdecydowała, że wspólnie odczytywaną lekturą będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 

Narodowe Czytanie jest akcją propagującą znajomość literatury narodowej. Przedsięwzięcie to zapoczątkowano w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i trwa ono do dziś. 

Do wspólnego odczytania pierwszego rozdziału powieści zaprosiliśmy reprezentantów Koła Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus", Klubu Sportów Lotniczych "Orzeł" oraz Klubu Książki. 

Dziękujemy wszystkim obecnym za przyłączenie się do wspólnego czytania i wysłuchania!

do góry