LXII sesja Rady Gminy Konopiska

20 09 2023 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zawiadamiam, że dnia 20 września 2023 r. (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Konopiska

 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Pierwsza - Tereny poeksploatacyjne”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rększowice IV”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w miejscowości Korzonek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konopiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandria Pierwsza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jamki i Kowale.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kopalnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Korzonek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leśniaki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łaziec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rększowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Walaszczyki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wąsosz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wygoda i Kijas.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022 - 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV", w kwocie łącznej 501.820,48 zł.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2023 - 2024, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 154.520,00 zł.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022 - 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II" w kwocie łącznej 954.785,83 zł.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Konopiska.
 23. Zakończenie obrad.              

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Konopiska 

       /-/  Jadwiga Majdzik

do góry