Informacja w sprawie zakupu węgla

25 10 2022 #Urząd

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz koniecznością dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie do 09.11.2022r chęci zakupu węgla.

Zapotrzebowanie na węgiel można zgłaszać w Urzędzie Gminy telefonicznie pod numerem 34 328 20 57 wew. 50, osobiście lub za pośrednictwem maila WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Przy zamówieniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, rodzaju węgla (ekogroszek, orzech) oraz ilości potrzebnych ton.

Podanie danych jest dobrowolne.

Ruszyliśmy z przygotowaniami do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, ponieważ chcemy być przygotowani jak tylko nowe przepisy wejdą w życie.

W czwartek Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową, w myśl której gminy będą mogły kupować węgiel po 1500 zł za tonę i sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę (różnica 500 zł na tonie ma pokryć koszty logistyczne). Nad przepisami pracuje teraz Senat.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie mogą być gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy bądź pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonano zgłoszenia albo wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zakup preferencyjny nie będzie możliwy jeżeli wnioskodawca nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie preferencyjnej, w ilości co najmniej takiej jaka będzie określona w rozporządzeniu.

do góry