• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

RPO WSL NA LATA 2014-2020

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
25.11 2021

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

W dniu 28 października 2021 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

do góry
top_baner