Rolnictwo i Leśnictwo

znaleziono wiadomości: 95
Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie
Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie
02.02 2023

Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę - czekają atrakcyjne nagrody!
KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę - czekają atrakcyjne nagrody!
31.01 2023

KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę - czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłaszamy IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)
Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)
25.01 2023

Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
19.01 2023

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
02.01 2023

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy.

Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.
Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.
14.12 2022

Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia   29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

Ogłoszenie powiatowego lekarza weterynarii w Częstochowie ws. rejestru podmiotów paszowych
Ogłoszenie powiatowego lekarza weterynarii w Częstochowie ws. rejestru podmiotów paszowych
05.12 2022

Ogłoszenie powiatowego lekarza weterynarii w Częstochowie ws. rejestru podmiotów paszowych

Zgodnie z artykułem 15 ust. 5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2022 r.
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2022 r.
01.12 2022

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Zaproszenie na szkolenie pn."Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie".
Zaproszenie na szkolenie pn."Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie".
22.11 2022

Zaproszenie na szkolenie pn."Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie".

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE zaprasza rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich na SZKOLENIE pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie”

KRUS przypomina i zachęca do wzięcia udziału w konkursach
KRUS przypomina i zachęca do wzięcia udziału w konkursach
10.10 2022

KRUS przypomina i zachęca do wzięcia udziału w konkursach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o trwającym Konkursie w ramach Międzynarodowej Strategii „Wizja Zero”, której głównym celem jest wyeliminowanie zagrożeń przy pracy oraz chorób zawodowych.

do góry